program
Pliki z 18-05-2006
Wiedza o HIV-AIDS.Z.Izdebski
Co nowego na zjazdach...A.Horban
Przygotowanie pacjenta do terapii antyretrowirusowej.D.Rogowska-Szadkowska
Trudnosci w pracy personelu medycznego pozostajacego w bezposrednim kontakcie z narkomanami HIV(+). M.Piekarska
Karta prowadzenia pacjenta. E.Bakowska
Pliki z 19-05-2006
Szczepionka p-HIV - stan wiedzy. W.Halota
Zmiany leczenia ARV niezwiazane z niepowodzeniem wirusologicznym - implikacje kliniczne. P.Pulik
Opornosc HIV na leki. J.Stanczak
Zasady leczenia pacjentow po wielu niepowodzeniach leczenia antyretrowirusowego. P.Pulik
CASCADE 2
Hepatotoksycznosc  lekow antyretrowirusowych. E.Mularska
Algorytm diagnostyczny u pacjentow z koinfekcja HIV-HBV-HCVHigersberger
Terapia antyretrowirusowa - opcje terapeutyczne, monitorowanie leczenia. A.Wiercinska-Drapalo
Koinfekcja HIV-HBV-HCV. M.Inglot
REKOMENDACJE HIV HCV. M.Beniowski
Pliki z 20-05-2006
Pierwotne zakazenie retrowirusowe. Lemanska M
Postepowanie w kwasicy mleczanowej. A.Cybula
Nowotwory zwiazane z infekcja HIV. G.Cholewinska
Diagnostyka dzieci matek zakazonych HIV. S.Dobosz
Dobor mikrobiologicznych metod rozpoznawania gruzlicy. N.Zalewska - Schonthaler
Patogeneza zakazenia HIV. J.Juszczyk
Choroby nerek u pacjentow HIV+ E.Malolepsza
Terapia podtrzymujaca w zakazeniach oportunistycznych. A.Szymczak
Choroby przenoszone droga plciawa. E Firlag - Burkacka
Profilaktyka transmisji wertykalnej HIV. Rekomendacje PTN AIDS. M.Marczyńska 1
Zawodowe postepowanie poekspozycyjne. M.Beniowskai
Program szczepien ochronnych dzieci urodzonych przez matki HIV(+) i dzieci zakazonych HIV. M.Szczepanska-Putz
Cukrzyca a HIV. M.Pynka
Pozazawodowa profilaktyka poekspozycyjna. W.Rymer
Zespoly rekonstrukcji immunologicznej. B.Knysz
Lipodystrofia u dzieci zakażonych HIV. J.Popielska
Leczenie dzieci zakazonych HIV. M.Marczynska 2